HIT MUSIC ONLY!

14 сентября `20, в 12:34

Офіційні правила акції «Ооомріяна подорож»

Організатор Акції: радіостанція NRJ Юридична адреса: ПрАТ «Студія «Європозитив», 04080, Україна, м. Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), 104-а та Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД» Юридична та поштова адреса: вул. Карпенка-Карого, 47, м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна, 69014 Партнера«Ооомріяна подорож» - участь Учасників у грі в ефірі радіо «Радіо NRJ» з метою отримання можливості стати Переможцем та отримати Подарунок (Заохочення).

1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Акції виповнилося 18 років за умови виконання ними умов участі в Акції (далі – «Учасник Акції»/«Учасники Акції»).

1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період проведення Акції — з «14» вересня 2020 року по «21» жовтня 2020 року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів, днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення Акції»), а саме це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.

2.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Радіо NRJ» по всій мережі мовлення один раз на день –о 18:15.

2.3. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, території, а також інших умов проведення даної Акції, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті http://www.nrj.ua/. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.

3. УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1. Щоб стати Учасником Акції та мати право претендувати на Подарунок Акції (Заохочення), необхідно в Період проведення Акції першим зателефонувати до ефіру за номером 044-205-48-45.

3.2. Завдання Учасника гри – відповісти на питання ведучого.  

3.3. Ведучий називає декілька страв. Учасник має відгадати країну, в якій ці страви вважаються традиційними.  

3.4. Якщо Учасник надає правильну відповідь, то він отримує Подарунок, вказаний у п. 4.2.1

3.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунок, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.

4. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ

4.1. Заохочувальний  фонд Акції обмежений та його кількість може бути змінена Організатором Акції (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

4.2. Заохочувальний фонд Акції складається з:

4.2.1. Запас соусів від Партнера проекту, під знаком для товарів та послуг «Gusto at your service»

4.3. Характеристики Заохочень, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

4.4. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.

4.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки на умовах цих Правил.

4.6. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Акції, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Організатором Акції на власний розсуд.

4.7. Заохочення Акції призначено для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

4.8. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну не підлягає.

4.9. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Акції  після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

4.10. Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення лише 1 (один) раз протягом даної Акції.

4.11. Видача заохочення, як і сама Акція не несуть за мету підвищити попит покупців на Заохочення як товар і зростання продажу на цей товар, а також не має за мету в результаті такої акції заохотити Учасників до його використання/вживання.

5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Отримання Заохочень переможцями Акції, які здобули право на отримання Заохочення Акції, та належним чином виконав усі  умови цих Правил, відбувається шляхом надсилання Заохочень за допомогою служби кур’єрської доставки «Нова пошта» на вказане Переможцем відділення, для чого Переможець має надати наступні відомості : місто в якому він знаходиться, номер відділення нової пошти, в якому йому зручно отримати відправлення, власні Прізвище, Ім’я та По батькові, контактний номер телефону. Відправлення відбувається за рахунок Партнера.

5.2. Для отримання Заохочення Акції Учасник зобов'язаний звернутися до Організатора Акції у робочий час та надати паспорт громадянина України або ID картку та ідентифікаційний код платника податків.

5.3. Право на отримання Заохочення Акції зберігається за Учасником протягом 30 календарних днів від дня завершення Акції.

5.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

5.5. Організатор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Акції, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Акції.

5.6. Організатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

5.7. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6. ПРАВОВІ УМОВИ

6.1. Факт участі в Акції, означає згоду Учасника Акції з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний  повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

6.3. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції, Учасник Акції має надати  інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. У разі, якщо особа стала Переможцем цієї Акції на радіостанціях: «Ретро FM», «Авторадіо», «NRJ», «Радіо П’ятниця», «Джем FM» в період з 14.09.2020 р. по 21.10.2020 р.  вона не має права в подальшому брати в ній участь. Одна й та сама особа не може отримати більше одного подарунку Акції.

7.2. Забороняється участь в Акції з використанням ліній зв’язку, що дозволяють здійснювати дзвінки одночасно кількома абонентами з одного телефонного номера. Якщо після оголошення переможця буде виявлено, що з номера з якого він телефонував одночасно надходили інші дзвінки, такому переможцю буде відмовлено у видачі Заохочення.

7.3. Переможець Акції може отримати Заохочення лише особисто. При отриманні Заохочення переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.

7.4. У разі, якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, Організатор має право звірити голос особи, що прибула для отримання Заохочення з голосом особи, яка брала участь в Акції, якщо Акція проводилася в прямому ефірі. У разі якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні Заохочення.

7.5. Організатор має право відмовити у отриманні Заохочення Акції, якщо дані, повідомлені  Учасником безпосередньо під час проведення акції не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням Заохочення. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Беручи участь в Акції, її учасники дають згоду на використання їх персональних даних при оголошенні переможця в ефірі радіостанції «Радіо NRJ», а також використовувати власні персональні дані у будь який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

8.2. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору для подальшого отримання Заохочення.

8.3. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Заохочення, якщо Переможець не досяг 18 років, в тому числі ненадання документів вказаних в п. 5.2. цих Правил.

8.4. Організатор не несуть обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

8.5. Організатор не несе відповідальності за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, відсутність телефонного зв'язку та інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення гри, в тому числі за збої під час експлуатації, та рівно за дії та роботу операторів зв'язку і якість наданих ними послуг , та / або дії будь-яких третіх осіб.

8.7. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися до Організатора  Акції за телефоном (044) 377-55-95.