HIT MUSIC ONLY!

12 апреля `19, в 17:45

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Відкривай Україну разом з WOG» на Радіо NRJ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«
Відкривай Україну»на Радіо NRJ

 

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції «Відкривай Україну» (надалі — Акція) є Радіо NRJ (ПрАТ  СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ»)

Місце знаходження (юридична адреса):

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд.28/1

таТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»

Місце знаходження:

43010, Волинська обл., місто Луцьк, Вулиця Кременецька, будинок 38, тел: (0332) 200951

 

Мета Акції – збільшення слухацької аудиторії Радіо NRJ, підтримка позитивного іміджу радіостанції, популяризація ТМ Замовника.

 

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні  дієздатні фізичні особи - громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків і, які в Період проведення Акції виконали умови цих Правил (надалі «Учасник Акції»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Виконавця Акції, а також їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки).

2.3. Учасник, який став переможцем акції не може, впродовж її проведення, брати в ній участь.

 

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: з 15.04.2019 р. по 25.04.2019 р. та з 13.05.2019 р. по 17.05. 2019 р.   включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції Радіо NRJ о буднях один раз на день о 19:30.   

 

4. Умови Акції                                 

4.1. Хто з слухачів першим додзвониться до студії Радіо NRJ за телефоном 044 205 48 45, той і приймає участь у грі.

4.2. Ведучий описує гарне, проте поки що не дуже відоме туристичне місце в Україні, а учасник повинен його вгадати. На поміч у нього є три підказки. Якщо слухач вгадує загадане місце с першої підказки – його виграш становить 30 літрів палива. Якщо з другої – 20 літрів, а якщо з третьої – 10 літрів палива.

 

5. Подарунок Акції 

5.1. Щоденний подарунок – паливо від Партнера проекту АЗК WOG.  

5.2. Виграні літри начисляються на картку лояльності WOG. Якщо переможець не має такої картки, то вона оформляється на будь-якому АЗК WOG після простої реєстрації.

5.3. Представник Радіо NRJ зв’язується з переможцем та потім надає його дані АЗК WOG для нарахування подарункових літрів палива. За нарахування подарункових літрів палива відповідає АЗК WOG.  

 

6. Переможці Акції:

6.1. Рішення про Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

6.2. Переможці Акції  не можуть передати право на отримання подарунку іншими особам.

6.3. Всі подарунки Акції не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

 

7. Особливі умови

7.1. Особи, які стали переможцями будь-яких акцій на радіостанціях Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ, Джем ФМ та виграли подарунки, впродовж наступних 30 днів не мають права брати участь в акціях цих радіостанцій.

7.2. Переможець може отримати подарунок лише особисто. При отриманні Подарунку переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.

7.3. У разі, якщо в Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, Організатор має право звірити голос особи переможця, що прибула для отримання подарунку з голосом особи, яка брала участь в акції, якщо акція проводилася в прямому ефірі. У разі, якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні подарунку.

7.4. Організатор має право відмовити у отриманні Подарунку Акції, якщо дані, повідомлені  особою безпосередньо під час проведення акції, не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням подарунку. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

7.5. Організатор має право відмовити особі в отриманні подарунку, якщо така особа в минулому, протягом останніх трьох років, порушувала правила, визначені в даному розділі при проведенні акцій і конкурсів на радіостанціях Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ, Джем ФМ.

7.6. Одна й та сама особа не може отримати більше одного подарунку Акції.

 

8. Інші умови.

8.1  У разі, якщо внаслідок порушення Учасником Акції  вимог розділів 2 та 7 цих Правил він/вона вважаються такими, що втратили право на отримання Подарунку Акції,  такий Подарунок Акції може, відповідно до рішення Організатора, бути перенесений на наступний ефір або ж не бути виданим нікому взагалі.

8.2. Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, утому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організаторів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами доки не мине потреба, в тому числі оголошення даних Переможця в ефірі Радіо NRJ та на Сайті. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

8.3.  У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації,що стосуються в цілому Акції, або будь-якої його частини та / або цих Правил, рішення Організатору Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.4.  Офіційна версія цих Правил публікується на Сайті Радіо NRJ: https://nrj.ua/

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті. 

 

Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном  Організатора (044) 377 55 98.