HIT MUSIC ONLY!

14 июня `18, в 13:02

Офіційні правила «СЕЙФ»

1.Організатори Акції «Сейф»

1.1. Організатором Акції «Сейф» (далі- Акція) є радіостанція NRJ Юридична адреса: ПрАТ «Студія «Європозитив», 04080, Україна, м. Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), 104-а (далі – Організатор) .

1.2. Партнером Акції є - ПАТ «Концерн Галнафтогаз», місцезнаходження 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18) (далі – Партнер).

1.3. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснює Організатор.

2. Участь в Акції

2.1. Стати учасниками Акції мають право дієздатні громадяни України, які на момент початку Періоду проведення Акції досягли 18 років, яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків та які виконали умови цих Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Партнера Акції та їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, рідні брати, рідні сестри, батьки) .

2.3. Взяти участь у Акції можна один раз протягом 30 днів. У випадку виграшу учасник, який гратиме частіше, не отримає повторного виграшу.

 3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: з 15.06.2018 р. по 28.09.2019 р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції NRJ по всій мережі мовлення, щобудня о 08:40.

4. Порядок проведення Акції.

4.1. Для того, щоб  взяти участь у Акції, необхідно після відповідного оголошення ведучого/ведучої в ефірі радіостанції NRJ першим  додзвонитися до студії за визначеним номером  телефону                  (044) 205-48-45 та взяти участь у грі.

4.2. Учаснику, що виконав умову пункту 4.1. цих Правил ведучі радіостанції  ставитимуть  три питання по черзі із трьома варіантами відповідей. Максимальна тривалість відповіді на кожне поставлене запитання – 3 сек. Після спливу зазначеного часу, якщо відповідь не була надана, вважається, що  відповідь на відповідне запитання надана неправильно.  Кожен із трьох варіантів відповідей має своє цифрове позначення - 1, 2 або 3. У підсумку, після того, як Учасник Акції  дасть по варіанту відповіді на кожне з трьох поставлених запитань ведучому, він отримає віртуальний код, складовими якого є цифрове позначення відповіді на кожне з трьох поставлених запитань (наприклад, 123) (далі- Віртуальний код).

4.2.1.  Якщо усі відповіді  будуть правильними,  Віртуальний код відчинить віртуальний «Сейф» – Учасник Акції  отримає Винагороди Акції, визначену  в п.6.1 цих Правил.

4.2.2. У випадку, якщо учасник дасть хоча б одну  не правильну відповідь, віртуальний «Сейф» залишиться зачиненим, а відповідно Учасник Акції не отримує жодної Винагороди Акції  та такі Винагороди акції  зберігаються і переходять до гри наступного буднього дня. Таким чином, у Акції діє накопичувальна система. У віртуальному «Сейфі» накопичуються Винагороди Акції, право отримати які не набули учасники з попередніх ефірів. (П.6.1.)

4.3. Якщо зв'язок з першим Учасником Акції, який додзвонився, з технічних причин обірвався до моменту надання ним відповіді на усі три поставлені запитання, то такий перший учасник вибуває із гри, а можливість взяти участь у Акції  надається  тому, хто додзвонився до студії наступним та може бути Учасником Акції відповідно до умов цих Правил. Якщо з таким наступним Учасником Акції зв'язок обірвався у такому ж порядку, протягом цього ефіру дзвінки більше не приймаються.

4.4. Акція передбачає особисту участь. Заборонено передоручати надання відповідей на запитання та/або право отримувати Винагороди Акції особі іншій, ніж та, яка додзвонилась до студії для участі в Акції відповідно до цих Правил.

5. Оприлюднення результатів Акції.

5.1. Імена Учасників  Акції, які набули право на отримання Винагород Акції, оголошуються безпосередньо в ефірі радіостанції «NRJ» під час проведення Акції. Рішення про усіх Учасників  Акції, які набули право на отримання Винагород Акції, озвучені у прямому ефірі, є остаточними і оскарженню не підлягають.

6. Винагороди  Акції:

6.1. Винагорода  Акції  становить 200 гривень після оподаткування.

 7. Порядок і терміни отримання Винагород  Акції.

7.1. Винагорода Акції перераховується Організатором на банківську карту, що належить  Учаснику Акції, який набув право на отримання Винагород Акції, номер якої він називає ведучому після ефіру протягом 30 банківських днів від дати ефіру, за результатами якого такий Учасник Акції набув право на отримання Винагороди Акції (далі – Ефір). У випадку відсутності банківської картки порядок отримання Винагороди Акції погоджується Учасником Акції, який набув право на отримання Винагороди Акції, з Організатором.

7.2. Податковим агентом зі плати ПДФО та інших податків відповідно до вимог чинного  податкового законодавства  у зв’язку з отриманням Учасниками Акції Винагород Акції є Організатор.

7.3. Партнер Акції не несе відповідальності за виконання Організатором зобов’язання із надання Учаснику Акції Винагороди Акції.

7.4. Обов’язковою умовою для отримання Винагороди Акції  є надання відповідним Учасником Акції, який набув право на їх отримання, Організатору ксерокопії, або направлення скан-копії в електронному вигляді 1-4 сторінок паспорту та ідентифікаційного коду протягом 30 календарних днів від дати Ефіру та до моменту отримання хоча б однієї Винагороди Акції.

 

8. Інші умови

 

8.1. Беручи участь в Акції, її Учасники Акції дають згоду на обробку повідомлених ними персональних даних, необхідних для організації проведення цієї Акції, Організатору/Партнеру з метою: використання їніх персональних даних при оголошенні того, хто набув право на Винагороду Акції, в ефірі радіостанції «NRJ», при здійсненні перерахування Винагороди Акції відповідному Учаснику Акції, сплаті податків, зборів, обов’язкових платежів, а також на обробку їхніх персональних даних у будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України, з метою організації проведення цієї Акції; підтверджують, що їм відомі їхні права як суб’єктів персональних даних і що вони повністю ознайомлені з цими Правилами та погоджуються з ними.

8.2. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Винагород Акції, якщо відповідна фізична особа не може бути Учасником Акції, оскільки не відповідає вимогам, визначеним у цих Правилах,  а також у разі ненадання нею документів у порядку, визначеному в п. 7.4.

8.3. Організатор та Партнер  Акції не несуть обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасників Акції, в тому числі транспортних, телефонних, тощо які понесені Учасниками Акції  під час участі в Акції та у зв’язку з отриманням Винагород Акції.

8.4. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальність за неотримання Учасником Акції Винагород Акції з причини зазначення ним неправильної та/ неповної інформації, яку необхідно вказати для отримання Винагород Акції.

8.5. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, відсутність телефонного зв'язку та інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення Акції, в тому числі за збої під час експлуатації, та за дії та роботу операторів зв'язку і якість наданих ними послуг , та / або дії будь-яких третіх осіб.

8.6. Організатор залишає за собою право не допустити до участі у Акції «Сейф» і отримання Винагород  Акції, тих осіб, які вже ставали переможцями-призерами в Акціях / конкурсах / вікторинах в ефірі NRJ або на сайті http://www.nrj.in.ua/, що проводилися раніше Організатором, або брали участь в Акціях / конкурсах / вікторинах в ефірі NRJ або на сайті http://www.nrj.in.ua/ всупереч встановленим правилам понад дозволену кількість разів.

8.7. Офіційна версія цих Правил публікується на сайті http://www.nrj.in.ua/. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором за погодженням з Партнером  Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на зазначеному сайті.

8.8. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном Організатора (044) 377-55-95.