HIT MUSIC ONLY!

17 мая `17, в 16:09

Офіційні правила «СЕЙФ»

Офіційні правила «СЕЙФ»

1.Організатори Акції «Сейф»

1.1. Організатором Акції «Сейф» (далі- Акція) є радіостанція NRJ Юридична адреса: ПрАТ «Студія «Європозитив», 04080, Україна, м. Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), 104-а (далі – Організатор) .

1.2. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснює Організатор.

 

2. Участь в Акції

2.1. Стати учасниками Акції мають право дієздатні громадяни України, які на момент початку Періоду проведення Акції досягли 18 років, яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків та які виконали умови цих Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Партнера Акції та їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, рідні брати, рідні сестри, батьки) .

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: з 18.05.2017 р. по 31.12.2019 р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції NRJ по всій мережі мовлення, щобудня о 08:40.

4. Порядок проведення Акції.

4.1. Для того, щоб  взяти участь у Акції, необхідно після відповідного оголошення ведучого/ведучої в ефірі радіостанції NRJ першим  додзвонитися до студії за визначеним номером  телефону                  (044) 205-48-45  та прийняти участь у грі.

4.2. Учаснику,що виконав умову пункту 4.1. даних правил ведучі радіостанції  ставитимуть  три питання по черзі із трьома варіантами відповідей. Максимальна тривалість відповіді на кожне поставлене запитання – 3 сек. Після спливу зазначеного часу, якщо відповідь не була надана, вважається, що  відповідь на відповідне запитання надана неправильно.  Кожен із трьох варіантів відповідей має своє цифрове позначення - 1, 2 або 3. У підсумку, після того, як Учасник Акції  дасть по варіанту відповіді на кожне з трьох поставлених запитань ведучому, він отримає віртуальний код, складовими якого є цифрове позначення відповіді на кожне з трьох поставлених запитань (наприклад, 123) (далі- Віртуальний код).

4.2.1.  Якщо усі відповіді  будуть правильними,  Віртуальний код відчинить віртуальний «Сейф» – Учасник Акції  отримає дві  Винагороди Акції,визначені  в п.6.1 даних Правил.

4.2.2. У випадку, якщо учасник дасть хоча б одну  не правильну відповідь, віртуальний «Сейф» залишиться зачиненим, а відповідно Учасник Акції не отримує жодної Винагороди Акції  та такі Винагороди акції  зберігаються і переходять до гри наступного буднього дня. Таким чином, у Акції діє накопичувальна система. У віртуальному «Сейфі» накопичуються Винагороди Акції, право отримати які не набули учасники з попередніх ефірів. (П.6.1.)

 4.3. Якщо зв'язок з першим Учасником Акції, який додзвонився, з технічних причин обірвався до моменту надання ним відповіді на усі три поставлені запитання; то такий перший учасник вибуває із гри, а, можливість взяти участь у Акції  надається  тому, хто додзвонився до студії наступним та може бути Учасником Акції відповідно до умов цих Правил. Якщо з таким наступним Учасником Акції зв'язок обірвався у такому ж порядку, протягом цього ефіру дзвінки більше не приймаються.

4.4. Акція передбачає особисту участь. Заборонено передоручати надання відповідей на запитання та/або право отримувати Винагороди Акції особі іншій, ніж та, яка додзвонилась до студії для участі в Акції відповідно до цих Правил.

5. Оприлюднення результатів Акції.

5.1. Імена Учасників  Акції, які набули право на отримання Винагород Акції, оголошуються безпосередньо в ефірі радіостанції «NRJ» під час проведення Акції. Рішення про усіх Учасників  Акції, які набули право на отримання Винагород Акції, озвучені у прямому ефірі, є остаточними і оскарженню не підлягають.

6. Винагороди  Акції:

6.1. Винагорода  Акції – 100 гривень. Учасник отримує Винагороду Акції  у гривневому вираженні.  

 7. Порядок і терміни отримання Винагород  Акції.

7.1. Винагорода Акції перераховується Організатором на банківську карту, що належіть  Учаснику Акції, який набув право на отримання Винагород Акції, номер якої він називає ведучому після ефіру протягом 30 банківських днів від дати ефіру, за результатами якого такий Учасник Акції набув право на отримання Винагород Акції (далі – Ефір). У випадку відсутності банківської картки порядок отримання Винагород Акції 1 погоджується Учасником Акції, який набув право на отримання Винагород Акції, з Організатором.

 

7.2. Податковим агентом зі плати ПДФЛ та інших податків відповідно до вимог чинного  податкового законодавства  у зв’язку з отриманням Учасниками Акції Винагород Акції є Організатор

7.3. Обов’язковою умовою для отримання Винагород Акції  є надання відповідним Учасником Акції, який набув право на їх отримання, Організатору ксерокопії, або направлення скан-копії в електронному вигляді 1-4 сторінок паспорту та ідентифікаційного коду протягом 30 календарних днів від дати Ефіру та до моменту отримання винагороди хоча б однієї Винагороди.

 

 Інші умови.

8.1. Беручи участь в Акції, її Учасники Акції дають згоду на використання їх персональних даних при оголошенні переможця в ефірі радіостанції «NRJ», а також на обробку їхніх персональних даних  у будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

8.2. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору для подальшого отримання Винагород Акції.

8.3. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Винагород Акції, якщо відповідна фізична особа не може бути Учасником Акції, оскільки не відповідає вимогам, визначеним у цих Правилах,  а також у разі ненадання нею документів у порядку, визначеному в п. 7.5.

8.4. Організатор та Партнер  не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасників Акції, в тому числі транспортних, телефонних, тощо які понесені Учасниками Акції  під час участі в Акції та у зв’язку з отриманням Винагород Акції.

8.5. Організатор та Партнер  не несуть відповідальність за неотримання Учасником Акції Винагород Акції з причини зазначення ним неправильної та/ неповної інформації, яку необхідно вказати для отримання Винагород Акції.

8.6. Організатор та Партнер не несуть відповідальності за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, відсутність телефонного зв'язку та інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення Акції, в тому числі за збої під час експлуатації, та рівно за дії та роботу операторів зв'язку і якість наданих ними послуг , та / або дії будь-яких третіх осіб.

8.7. Організатор залишає за собою право не допустити до участі у Акції «Сейф» і отримання Винагород  Акції, тих осіб, які вже ставали переможцями-призерами в Акціях / конкурсах / вікторинах в ефірі NRJ або на сайті http://www.nrj.in.ua/, що проводилися раніше Організатором, або брали участь в Акціях / конкурсах / вікторинах в ефірі NRJ або на сайті http://www.nrj.in.ua/ всупереч встановленим правилам понад дозволену кількість разів.

8.8. Офіційна версія цих Правил публікується на сайті http://www.nrj.in.ua/. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором за погодженням з Партнером  Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті

8.9. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном Організатора (044) 377-55-95.