HIT MUSIC ONLY!

24 апреля `17, в 12:49

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"

2. Код за ЄДРПОУ   31902360

3. Місцезнаходження           04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1

4. Міжміський код, телефон та факс         0443775595

5. Електронна поштова адреса        reception@radiogroup.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації     https://nrj.ua/news/important

7. Вид особливої інформації           Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 21-04/17 вiд 21 квiтня 2017 року достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради - Кляровської Леся Валентинiвни.

Кляровська Л.В. перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 30 червня 2015 року.

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 21-04/17 вiд 21 квiтня 2017 року достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради - Голощапової Валерiї Iгорiвни.

Голощапова В.I. перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 30 червня 2015 року.

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 21-04/17 вiд 21 квiтня 2017 року обрано Головою Наглядової ради - Павленка Андрiя Васильовича строком на 3 роки та визначено дату набуття ним повноважень - 24 квiтня 2017 року, в зв"язку з достроковим припиненням повноваженнь Голови Наглядової ради.

У Павленка А.В. вiдсутня судимiсть за посадовi та корисливi злочини.

Протягом останнiх 5 рокiв Павленко А.В. працює Генеральним директором ПрАТ "Наше радiо" (м. Київ), директором ТОВ "СТЕП2КРОС" (м. Київ), ТОВ "Кулiнарний канал" (м. Київ), ДП "Радiостанцiя "ЗОРЯ" (м. Запорiжжя).

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 21-04/17 вiд 21 квiтня 2017 року обрано Членом Наглядової ради - Бiлика Давида Геннадiйовича строком на 3 роки та визначено дату набуття ним повноважень - 24 квiтня 2017 року, в зв"язку з достроковим припиненням повноваженнь Члена Наглядової ради.

У Бiлика Д.Г. вiдсутня судимiсть за посадовi та корисливi злочини.

Протягом останнiх 5 рокiв Бiлик Д.Г. працює iнженером засобiв радiо ДП "Телерадiоорганiзацiя "ДОВIРА" (м. Київ, вул.Бастiонна, 15). За сумiсництвом: директор ТОВ Фiрма "Волинь" (м.Київ),ТОВ "Радiо-авто" (м. Херсон), ТОВ "ТРК "Донецьк ФМ" (м. Донецьк).

 

В зв"язку зi закiнченням термiну повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Мори Валентина Миколайовича. Мора В.М. обiймав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 12.11. 2013 року.

 

В зв"язку зi закiнченням термiну повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Шекені Дмитра Олександровича. Шекеня Д.О. обiймав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з 12.11. 2013 року.

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 21-04/17 вiд 21 квiтня 2017 року обрано Головою Ревiзiйної комiсiї - Мору Валентина Миколайовича строком на 3 роки та визначено дату набуття ним повноважень - 24 квiтня 2017 року, в зв"язку iз закiнченням термiну повноваженнь Голови Ревiзiйної комiсiї.

У Мори В.М. вiдсутня судимiсть за посадовi та корисливi злочини.

Протягом останнiх 5 рокiв Мора В.М. працює директором ТОВ "Новий обрiй".

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 21-04/17 вiд 21 квiтня 2017 року обрано Членом Ревiзiйної комiсiї - Лєшко Олену Вiкторiвну строком на 3 роки та визначено дату набуття нею повноважень - 24 квiтня 2017 року, в зв"язку iз закiнченням термiну повноваженнь Члена Ревiзiйної комiсiї.

У Лєшко О.В. вiдсутня судимiсть за посадовi та корисливi злочини.

Протягом останнiх 5 рокiв Лєшко О.В. працювала юристом ТОВ "Єва-Олєум", директором ТОВ "Каста-Компанi" , працює директором ТОВ "ТРК "НБМ-радiо", директором "Крос-Вiдео", президентом ТОВ "ТРК "Золотi Ворота".

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор_______________________          Бречко Володимир Олександрович

М.П.              

 

21.04.2017

(дата)