HIT MUSIC ONLY!

11 января `16, в 11:07

Офіційні правила «Щоденник пивовара»

1.Організатор Акції

1.1. Організатор Акції «BEER POINT» (надалі — Акція) є ТОВ «Европозитив» радіостанція «Europa plus», м. Київ, вулиця Фрунзе, 104А та  ТОВ «АНТИП» , м. Київ, вул. Новозабарська, 21-А

2. Участь в Акції

2.1. Стати учасниками Акції мають право фізичні особи, які досягли 18 років, та які обліковуються в податкових органах України у відповідності до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організаторів Акції та їх близькі родичі.

2.3. Участь в Акції обмежено-дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України;

2.4. Учасник, який став переможцем акції не може, впродовж її проведення, брати в ній участь.

2.5. Не мають права брати участь в акції особи, які впродовж 14 днів до дня своєї участі вже набули право на отримання будь якого призу, що розігрувався на радіостанції «Europa plus». Після спливу 14-ти денного терміну від дня, коли учасник був оголошений переможцем, такий учасник може стати переможцем цієї акції.

3. Тривалість Акції

3.1. Акція проводиться з 04.01.2016р. по 29.01.2016р. Із понеділка по п’ятницю  в ефірі радіостанції «Europa plus»  звучить лайнер-питання  про одне з міст, в якому  знаходиться  один з заводів, з лінійки, представленої  ТМ Честь Пивовара.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Europa plus» по Київу, переможець  обирається  один раз на тиждень:

04.01.16 – 8.01.16 – переможець опублікований  08.01.16 після 18.00

11.01.16 – 15.01.16 – переможець опублікований 15.01.16 після 18.00

18.01.16 – 22.01.16 – переможець опублікований 22.01.16 після 18.00

25.01.16 – 29.01.16 – переможець опублікований  29.01.16 після 18.00

в період проведення Акції (П.4.3)

 

4. Умови і порядок участі

4.1. Щоб  взяти участь у розіграші зазначеного Подарунку, будь-яка особа, що відповідає всім ознакам, зазначеним у П.2 цих Правил, має прислати свій варіант відповіді на смс портал радіостанції  Авторадіо  7610 зі словом Europa plus (далі – Учасник).  Всі питання мають 3 варіанти відповіді.

4.2. Учасник, який відправить смс з вірною відповіддю бере участь у розіграші  подарунка  акції.

4.3. В кінці кожного тижня програма random.org визначає переможця акції. Імена переможців опубліковують на сайті  та на сторінці в соцпрфілях  радіостанції Europa plus.

5. Подарунки Акції

5.1. Подарунок  Акції – 1 ящик  продукції  Партенра проекта Честь Пивовара –пиво регіональних заводів.

Переможець тижня  отримує головний Подарунок –  спеціальні подарунки від Партнера проекту.

5.2. Впродовж проведення акції один учасник має право на отримання лише одного подарунку.

6. Порядок отримання Подарунку

6.1. Організатор зобов’язується надати Переможцю виграний Подарунок. Подарунок можна отримати за адресою: м Київ, вул. Фрунзе 104-А з 10:00 до 18:00 у будні до 8.02.2016р. включно. Переможець під час отримання Подарунку має надати документи, що засвідчують його особу: паспорт.

6.2. Після закінчення вказаного у пункті 6.1. Правил терміну, Переможець втрачає право на Пподарунок, присуджений Поарунок не видається, залишається у власності Організаторів Акції, який має право розпорядитися Подарунком на свій розсуд.

6.3. У випадку, якщо Переможець відмовляється отримати Подарунок та /або не скористається наданим правом на його одержання у порядку, визначеному Організаторами, Організатори мають право самостійно і на свій розсуд розпорядитися Подарунком.

6.4. Переможець може отримати Подарунок виключно особисто і самостійно, ніяка інша особа не має право отримувати Подарунок за Переможця.

6.5. Переможці Акції не мають права вимагати заміни Подарунку на інший або отримання його вартості у грошовому еквіваленті.

7. Інші умови.

7. 1 У разі, якщо учасник акції, який став переможцем порушив вимоги одного з пунктів 2.4, 2.5 або 5.2. цих правил, він позбавляється права на отримання подарунку. Подарунок, у видачі якого було відмовлено, розігрується додатково або за рішенням організаторів акції не розігрується взагалі.

Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організаторами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організаторів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами доки не мине потреба, в тому числі оголошення даних Переможця в ефірі радіостанції «Europa plus» та на Сайті. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

7.2 Організатори не несуть обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

7.3 У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації, що стосуються в цілому Акції, або будь-якої його частини та / або цих Правил, рішення Організаторів Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.4 Організатори Акції не відповідає за несправності/пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення Акції, в тому числі за збої під час експлуатації, та / або дії будь-яких третіх осіб під час проведення Акції.

7.5 Офіційна версія цих Правил публікується на Сайті. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організаторами Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті.