HIT MUSIC ONLY!

25 мая `15, в 18:20

Офіційні правила акції "Good Mix Party"

1.Організатор Акції «Good Mix party»

1.1. Організатор Акції «Good Mix party» (далі - Акція) є ПрАТ «Студія «Європозитив» (далі — Організатор), адреса Організатора: м. Київ, вулиця Фрунзе, 104-с та ТОВ "Атлантіс", адреса Організатора: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, телефон (056) 732 20 61.

2. Участь в Акції

2.1. Стати учасниками Акції мають право фізичні особи, які досягли 18 років є дієздатними та мають реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер).

Кожен учасник із моменту початку особистої участі в Акції підтверджує, що ознайомленний з правилами Акції. Він має право відмовитись або утриматись від участі. Учасник не має право передавати та/або будь-яким іншим чином переуступати свої права та обов'язки, пов'язані з участю в конкурсі, третім особам.

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: з 02.06.2015р. до 13.07.2015р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Europa Plus» по всій мережі мовлення, щодня по буднях, о 18:30.

4. Умови і порядок участі в Акції

4.1. Для участі в Акції, Учаснику необхідно зареєструватися на офіційному сайті станції www.europaplus.ua

4.2. Щодня в ефірі грає один із зареєстрованих учасників. Учасника Організатори обирають самостійно, випадковим чином.

4.3. Учасник слухає розповідь ведучого про одне із міст світу, про традиції вживання алкогольних напоїв, про найгучніші бари та паби світу. Далі ведучий розповідає про найпопулярніший коктейль в цьому регіоні та називає його складові. Учаснику варто обрати правильний варіант назви коктейлю серед запропонованих ведучим. Ведучий пропонує 3 варіанта відповіді.

4.4. Учасник, який обере правильний варіант отримає Приз від Партнера проекту* (П.5.1).

4.4. Рішення про Переможців оголошується в ефірі, є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.Подарунки Акції:

5.1   Подарунком акції – сертифікат на напої-частування у місті-переможця.

5.2   Подарунки Акції не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

6. Порядок та умови отримання подарунків учасниками Акції

6.1. Організатори зобов’язується вручити подарунки переможцям акції.

6.2. Час та адресу, за якою можна отримати Подарунок, а також необхідні для отримання призу документи повідомляються Організатором особисто Переможцю, відразу після його проголошення.

6.3 Переможець за умови надання всіх необхідних документів має отримати Приз протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати оголошення його таким. Після закінчення вказаного у цьому пункті терміну, Переможець втрачає право на Приз, такий Приз залишається у власності Партнера Акції, який має право розпорядитися Призом на власний розсуд;

6.4. У випадку, якщо Переможець та / або Учасник з якоїсь причини не може отримати присуджений Приз самостійно, то інша особа має право отримати за нього цей Приз тільки при наявності нотаріально посвідченої довіреності та копії паспорта Переможця.

7. Інші умови.

7.1  Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організатора та Партнера Акції, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

7.2  Надання Переможцем Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, або даних, що порушують внутрішні правила веб - сайтів https://www.facebook.com/ і https://vk.com/, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником та/або його місця проживання, імені та прізвища, що не співпадають із паспортними даними, звільняє Організаторів від обов’язку вручити Приз Переможцю.

7.3  Уразі виконання Учасником або групою Учасників дій, які можуть бути розглянуті як шахрайські (не надання достовірній інформації про себе, участь за допомогою одного або декількох підроблених аккаунтів на веб-сайтах https://www.facebook.com/ і https://vk.com/,  Організатори залишають за собою право, в односторонньому порядку і без роз'яснень, вилучити такого Учасника або групу Учасників із числа осіб, що мають право на здобуття Призу.

7.4 Організатор не відшкодовує будь-які витрати учасника, у тому числі транспортні, телефонні, які зазнав учасник протягом участі в Акції.

7.5 У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації, що стосуються в цілому Акції, або будь-якої її частини та / або цих Правил, рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.6 Організатор Акції не відповідає за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення Акції, в тому числі за збої під час експлуатації, та / або дії будь-яких третіх осіб під час проведення Акції.

7.7. Організатор має право вносити зміни в Правила Акції в односторонньому порядку без попередження.

1.Організатор Акції «GoodMixparty»

1.1. Організатор Акції «GoodMixparty» (далі - Акція) є ПрАТ «Студія «Європозитив» (далі — Організатор), адреса Організатора: м. Київ, вулиця Фрунзе, 104-с.

2. Участь в Акції

2.1. Стати учасниками Акції мають право фізичні особи, які досягли 18 років є дієздатними та мають реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер).

Кожен учасник із моменту початку особистої участі в Акції підтверджує, що ознайомленний з правилами Акції. Він має право відмовитись або утриматись від участі. Учасник не має право передавати та/або будь-яким іншим чином переуступати свої права та обов'язки, пов'язані з участю в конкурсі, третім особам.

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: з 02.06.2015р. до 13.07.2015р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Europa Plus» по всій мережі мовлення, щодня по буднях, о 18:30.

4. Умови і порядок участі в Акції

4.1. Для участі в Акції, Учаснику необхідно зареєструватися на офіційному сайті станції www.europaplus.ua

4.2. Щодня в ефірі грає один із зареєстрованих учасників. Учасника Організатори обирають самостійно, випадковим чином.

4.3. Учасник слухає розповідь ведучого про одне із міст світу, про традиції вживання алкогольних напоїв, про найгучніші бари та паби світу. Далі ведучий розповідає про найпопулярніший коктейль в цьому регіоні та називає його складові. Учаснику варто обрати правильний варіант назви коктейлю серед запропонованих ведучим. Ведучий пропонує 3 варіанта відповіді.

4.4. Учасник, який обере правильний варіант отримає Приз від Партнера проекту* (П.5.1).

4.4. Рішення про Переможців оголошується в ефірі, є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.Подарунки Акції:

5.1   Подарунком акції – сертифікат на напої-частування у місті-переможця.

5.2   Подарунки Акції не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

6. Порядок та умови отримання подарунків учасниками Акції

6.1. Організатори зобов’язується вручити подарунки переможцям акції.

6.2. Час та адресу, за якою можна отримати Подарунок, а також необхідні для отримання призу документи повідомляються Організатором особисто Переможцю, відразу після його проголошення.

6.3 Переможець за умови надання всіх необхідних документів має отримати Приз протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати оголошення його таким. Після закінчення вказаного у цьому пункті терміну, Переможець втрачає право на Приз, такий Приз залишається у власності Партнера Акції, який має право розпорядитися Призом на власний розсуд;

6.4. У випадку, якщо Переможець та / або Учасник з якоїсь причини не може отримати присуджений Приз самостійно, то інша особа має право отримати за нього цей Приз тільки при наявності нотаріально посвідченої довіреності та копії паспорта Переможця.

7. Інші умови.

7.1  Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організатора та Партнера Акції, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

7.2  Надання Переможцем Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, або даних, що порушують внутрішні правила веб - сайтів https://www.facebook.com/ і https://vk.com/, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником та/або його місця проживання, імені та прізвища, що не співпадають із паспортними даними, звільняє Організаторів від обов’язку вручити Приз Переможцю.

7.3  Уразі виконання Учасником або групою Учасників дій, які можуть бути розглянуті як шахрайські (не надання достовірній інформації про себе, участь за допомогою одного або декількох підроблених аккаунтів на веб-сайтах https://www.facebook.com/ і https://vk.com/,  Організатори залишають за собою право, в односторонньому порядку і без роз'яснень, вилучити такого Учасника або групу Учасників із числа осіб, що мають право на здобуття Призу.

7.4 Організатор не відшкодовує будь-які витрати учасника, у тому числі транспортні, телефонні, які зазнав учасник протягом участі в Акції.

7.5 У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації, що стосуються в цілому Акції, або будь-якої її частини та / або цих Правил, рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.6 Організатор Акції не відповідає за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення Акції, в тому числі за збої під час експлуатації, та / або дії будь-яких третіх осіб під час проведення Акції.

7.7. Організатор має право вносити зміни в Правила Акції в односторонньому порядку без попередження.