HIT MUSIC ONLY!

14 ноября `13, в 16:03

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31902360

1.4. Місцезнаходження емітента: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 377-55-98, (044) 377-55-99

1.6. Електронна поштова адреса емітента: reception@radiogroup.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://europaplus.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів:

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 

12.11.2013

  

Звільнено

  

Голова Наглядової ради  

Староконь Дмитро Миколайович 

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Староконь Дмитро Миколайович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Голови Наглядової ради, звільнений.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.08.2010 р.

12.11.2013

Звільнено

  

Член Наглядової ради  

Шверк Григорій Аронович

д/н, д/н, д/н.

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Шверк Григорій Аронович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Члена Наглядової ради, звільнений.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.08.2010 р.

12.11.2013

Призначено

Голова Наглядової ради  

Боровська Світлана Борисівна 

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Боровська Світлана Борисівна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Голови  Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: президент ТОВ «ТРК «Золоті ворота» (м. Київ), виконавчий директор ДП «Телерадіоорганізація «Довіра» (м. Київ), директор «ТРК «Радіо50» (м. Харків).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

12.11.2013

Призначено

Член Наглядової ради  

Фещук Уляна Юріївна 

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Фещук Уляна Юріївна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Члена  Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ-Україна» (м. Київ).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

12.11.2013

  

Звільнено

  

Голова Ревізійної комісії  

Пікуш Ігор Сергійович 

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Пікуш Ігор Сергійович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Голови Ревізійної комісії, звільнений.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.08.2010 р.

12.11.2013

  

Звільнено

  

Член Ревізійної

комісії  

Шекеня  Дмитро Олександрович

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Шекеня Дмитро Олександрович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду члена Ревізійної комісії, звільнений.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2013 р.

12.11.2013

Призначено

Голова Ревізійної

комісії  

Мора Валентин Миколайович

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Мора Валентин Миколайович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду Голови Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрист ТОВ «СИВАШ», начальник юридичного відділу КРРТ (м. Київ), начальник юридичного відділу ДП «ТРО «Довіра» (м. Київ), директор ТОВ «ТРК «Дивосвіт» (м. Київ), директор ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ».  

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

12.11.2013

Призначено

Член Ревізійної

комісії  

Шекеня  Дмитро Олександрович

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Шекеня Дмитро Олександрович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду члена Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: менеджер зі збуту ПМП «Деколь», експерт-аудитор першої категорії, експерт-аудитор другої категорії, експерт-аудитор третьої категорії, провідний фахівець Спільного Українсько-Кіпрського підприємства АТЗТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»; начальник відділу міжнародної звітності ТОВ «АСТЕЛІТ»; начальник відділу фінансового моніторингу фінансового департаменту ТОВ «Правові Технології»; провідний фахівець відділу аудиту, менеджер відділу аудиту, менеджер відділу консалдінгу АТЗТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»; фінансовий директор ТОВ «БТ Інвест Україна»; фінансовий директор ТОВ «Центр-Т»; фінансовий директор ТОВ «Український Медіа Холдінг».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

12.11.2013

Звільнено

  

Генерального

директора  

Резніченка  Валентина Михайловича

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Резніченко Валентин Михайлович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Генерального директора, звільнений.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.08.2010 р.

12.11.2013

Звільнено

  

Фінансового

директора  

Горб Ольгу Валеріївну

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Посадова особа Горб Ольга Валеріївна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Фінансового директора, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.08.2010 р.

12.11.2013

  

Призначено

  

Генерального

директора  

Резніченка  Валентина Михайловича

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 13.11.2013 р.

Посадова особа Резніченко Валентин Михайлович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду Генерального директора.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ДП Телерадіоорганізація «Довіра» (м. Київ, вул. Бастіонна, 15).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

12.11.2013

  

Призначено

  

Фінансового

директора  

Матяш Лесю Миколаївну

д/н, д/н, д/н.

  

0

  

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 12.11.2013 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 13.11.2013 р.

Посадова особа Матяш Леся Миколаївна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Фінансового директора.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПрАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» (м. Київ), головний бухгалтер ТОВ «РАДІОРАМА» (м. Київ), бухгалтер ТОВ «Олкон» (м. Київ).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                   

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Генеральний директор 

______________

(підпис) 

_____В.М. Резніченко____

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

________12.11.2013________

(дата)